Godina Vrsta plana Naziv Fajlovi Površina obuvaćena planom (km2) Glasilo Obrađivač plana Investicioni potencijal
2017 Plan generalne regulacije Plan generalne regulacije naselja Temerin 174 Sl . list opštine Temerin 23/2017 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2014 Plan detaljne regulacije Deo bloka 1 radna zona u naselju Temerin 0.46 Sl. list opštine Temerin br. 21/2014 "ATELJE" Preduzeće za projektovanje i izradu urbanističke dokumentacije d.o.o., Temerin
2014 Plan detaljne regulacije Blok 31 u naselju Bači Jarak 0.074 Sl. list opštine Temeri br 21/2014 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2014 Prostorni plan jedinice lokalne samouprave Prostorni plan opštine Temerin 169.62 Sl list opštine Temerin br.21/2014 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2014 Prostorni plan područja posebne namene Izmene i dopune prostornog plana podrucja posebne namene transnacionalnog gasovoda ''Juzni tok'' 323,18 ''Sl.glasnik RS'', br. 98/13 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2014 Prostorni plan područja posebne namene Prostorni plan podrucja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad
Preliminarno 570,24 - Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2014 Plan detaljne regulacije Deo bloka 17 zona stanovanja u naselju Temerin Službeni list opštine Temerin br.7/2014 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2012 Prostorni plan područja posebne namene Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda ''Južni tok'' 34385,3 ha ''Sl.glasnik RS'', br. 119/12 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2012 Prostorni plan područja posebne namene Izmene i dopune prostornog plana podrucja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica – Beograd (Batajnica)
- - Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2012 Regionalni prostorni plan Regionalni prostorni plan Autonomne Pokrajine Vojvodine 21506 ''Sl. list APV'', br. 22/11 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2010 Prostorni plan Republike Srbije Prostorni plan Republike Srbije 2010-2020 88361 km2 ''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 88/10 Republička agencija za prostorno planiranje Republike Srbije, Beograd
2009 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije informacionog centra parka prirode "Jergrička" u K.O. Temerin
Sl.list opštine Temerin, br. 11/2009 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2009 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije bloka 38 i 39 u Bačkom Jarku
Sl.list opštine Temerin, br. 8/2009 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2008 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije bloka 4 i dela bloka 2 u Temerinu
Sl.list opštine Temerin, br. 15/2008 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2008 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta za reciklаžu guma - "ECORECYCLING"
Sl.list opštine Temerin, br. 10/2008 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2007 Generalni plan Generalni plan naselja Temerin 14,65 Sl.list RS, 10/2007 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2007 Plan generalne regulacije Plan generalne regulacije naselja Bački Jarak 4,21 Sl.list RS, br.7/2007 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad
2007 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije zone "Ilandža" u Temerinu
Sl.list opštine Temerin, br.12/2007 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2006 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije dela bloka 85 - dogradnja O.Š. "Petar Kočić" u M.Z. Staro Đurđevo u Temerinu
0,01 Sl.list.opštine Temerin, br.17/2006 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2006 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije dela bloka 85 i izmene i dopune regulacionog plana za blok 77 u Temerinu
0,015 Sl.list opštine Temerin, br.17/2006 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2006 Plan detaljne regulacije Plan detaljne regulacije kompleksa za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Temerin
Sl.list opštine Temerin, br.20/2006 JP "Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin", Temerin
2003 Prostorni plan podrucja posebne namene Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora auto puta E-75, deonica Subotica-Novi Sad - Beograd (Batajnica) - ''Službeni glasnik RS'', broj 69/03 Zavod za urbanizam Vojvodine sa p.o.-Novi Sad, Novi Sad

* Za tačnost podataka odgovorni su nadležni u gradskim i opštinskim službama